KK + yasu-i desu / niku-i desu

Tata Bahasa

KK(Bentuk Masu) + yasu-i desu / niku-i desu 「やすいです / にくいです」

k-216-1

k-216-2

 

Posted by Y-0S★