Acara Now!

Huruf Hiragana ⇔ Katakana | Latihan Hiragana & Katakana

ひらがな ⇔ カタカナ

Pasangkan Katakana dengan Hiragana. (time limit 5 menit)  🙂  

 

 

 

 

Hiragana & Katakana TOP

 

Posted by Y-0S★