Menyatakan waktu II “Nan-[ nichi / yoobi / gatsu / nen ] desu ka”

Tata Bahasa

Menyatakan waktu II “Nan-[ nichi / yoobi / gatsu / nen ] desu ka”

Posted by Y-0S★